Vietiniai

„100 Nepriklausomybės metų per mano objektyvą“ (2017)

Meninis fotografijos projektas, kurio metu buvo svarstoma, ką reiškia būti tautine mažuma Lietuvoje, kaip lietuviškumą ir pilietiškumą supranta vaikai. Projektas buvo skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Vaikai vienkartiniais juostiniais fotoaparatais kūrybiškai ir savitai įamžino šimtmetį, artimą aplinką bei tarpusavio santykius. Projekte dalyvavo 30 vaikų, kurie svarbias akimirkas užfiksavo daugiau nei 600 nuotraukų. Veiklą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba.

Foto Nr 23

„Nupiešk man kelią. Iliustruota Lietuvos romų istorija” (2019)

Kartu su iliustratore Akvile Misevičiūte sukūrėme pirmąjį Lietuvoje komiksą apie romų bendruomenę. Jame pasakojama Lietuvos romų istorija, skatinama tolerancija skirtingoms kultūroms ir papročiams. Komiksas buvo įvertintas Nacionaliniu lygybės ir įvairovės apdovanojimu Tautų dialogo srityje (2020 metais). Projektą iš dalies finansavo LR Vyriausybė, Tautinių mažumų departamentas.

„ROM HOP” (2020)

Projekto metu buvo siekiama atskleisti vaikų ir jaunimo kūrybinį potencialą per šiuolaikinį šokį ir muziką, skatinant domėjimąsi savo tapatybe ir aktyvų dalyvavimą kultūroje. Vaikai dalyvavo repo dirbtuvėse ir gatvės šokių užsiėmimuose. Projektą iš dalies finansavo Vilniaus miesto savivaldybė, Tautinių mažumų departamentas.

„Mes – bendruomenės superherojės” (2019-iki dabar)

Tęstinis projektas, skirtas jaunų romų ir kitų socialiai pažeidžiamų jaunuolių užimtumui ir įgalinimui Vilniaus mieste, ypač Naujininkų ir Naujamiesčio mikrorajonuose. Projekto metu buvo vykdomi įvairūs edukaciniai, profesiniai, kūrybiniai, meniniai užsiėmimai, siekiant integruoti romus ir kitus socialinę atskirtį patiriančius jaunuolius į visuomeninį gyvenimą. Projektą iš dalies finansavo Vilniaus miesto savivaldybė.

„Galiu – romų bendruomenės įgalinimas, skatinant socialinę integraciją“ (2020-2022)

Pagrindinis projekto tikslas – įgalinti romų bendruomenę, skatinant socialinę integraciją. Šiuo projektu siekiama ne tik suteikti romams galimybę aktyviau įsitraukti į vietos bendruomenės veiklas, bet ir skatinti dialogą tarp romų ir ne romų, taip mažinant neigiamas visuomenės nuostatas. Projekto metu koordinuosime savanorystės veiklas ir mentorystę. Projektą iš dalies finansuoja Aktyvių piliečių fondas. 

lietuvos romų sakytinės istorijos archyvas (2021)

Projekto metu mūsų komanda kartu su tarptautiniais mokslininkais, romų kalbos ir istorijos ekspertais rinko etnografinę medžiagą apie Lietuvos romų bendruomenę, prisiminimus apie karą, klajoklių gyvenimo patirtis, gyvenimą sovietmečiu, tradicinius patiekalus. Visos istorijos buvo renkamos romų kalba, vėliau verčiamos į lietuvių kalbą. Projekto metu taip pat surinkta unikali vaizdo medžiaga iš Nacionalinio M. K. Čiurliono muziejaus, Šiaulių „Aušros“ muziejaus, Lietuvos ypatingojo archyvo, Vrublevskių bibliotekos. Projeką iš dalies finansavo Tautinių mažumų departamentas prie LR Vyriausybės, Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus m. savivaldybė.

Mes - galinčios ir įgalintos (2021 - iki dabar)

Pagrindinis šio tęstinio projekto tikslas – įgalinti romes merginas ir moteris aktyviau dalyvauti visuomeniniame gyvenime, darbo rinkoje, planuoti profesiją, kelti kompetencijas ir raštingumą. Projekto metu organizuojami reguliarūs socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo užsiėmimai, kassavaitiniai lietuvių kalbos kursai, kompiuterinio raštingumo pamokos, profesinio orientavimo, karjeros planavimo užsiėmimai. Projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė.

Amaro šukaripen - mūsų grožis (2022)

Projekto idėja kilo svečiuojantis partnerių organizacijoje Trajosko Drom Švedijoje, kur vietinės romės aktyviai dalyvauja visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime. Projekto metu bus organizuojamos kūrybinės dribtuvės, kurių metu bus diskutuojama apie romų istoriją ir moters vaidmenį joje, šiuolaikinę romių merginų situaciją, tradicijų ir šiuolakinio gyvenimo suderinamumą. Bus kuriamos tradicinės romių suknelės su šiuolaikiniais elementais, projekto pabaigoje planuojamas madų šou su garso ir vaizdo elementais MO muziejuje. Renginys planuojamas kaip Andrew Mikšio parodos BAXT uždarymo renginys. Projektą finansuoja Tautinių mažumų departamentas prie LR Vyriausybės.

strategy for change - s4change (2022-2024)

Projekto metu bus siekiama įvertinti antidiskriminavimo politiką Lietuvoje, pateikti išsamias rekomendacijas, didinti mokytojų bei jaunimo atsparumą antisemitiniams, romofobiniams ir ksenofobiniams naratyvams. Veiklos įgyvendinamos kartu su Lietuvos žmogaus teisių centru ir Lietuvos žydų bendruomene. Projektas bendrai finansuojamas Europos Sąjungos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos (ang. Citizens, Equality, Rights and Values programme) lėšomis.