Vietiniai

Strategy for change - s4change (2022-2024)

Projekto metu bus siekiama įvertinti antidiskriminavimo politiką Lietuvoje, pateikti išsamias rekomendacijas, didinti mokytojų bei jaunimo atsparumą antisemitiniams, romofobiniams ir ksenofobiniams naratyvams. Veiklos įgyvendinamos kartu su Lietuvos žmogaus teisių centru ir Lietuvos žydų bendruomene. Projektas bendrai finansuojamas Europos Sąjungos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos (ang. Citizens, Equality, Rights and Values programme) lėšomis. 

 

Miro foro/Mano miestas (2023)

Vilniuje vykdomu projektu siekiama kūrybinėmis pastangomis įgalinti jaunus romų bendruomenės narius, suteikti jiems galimybę atstovauti savo miestą ir aktyviai dalyvauti bendruomenės iniciatyvose. Išryškindamas iššūkius, su kuriais susiduria socialinę atskirtį patiriantis jaunimas, projektas siekia mažinti jų marginalizaciją visuomenėje. Projekte ypatingas dėmesys skiriamas meninės saviraiškos skatinimui ir šių jaunuolių įtraukimui į kultūrinę ir socialinę veiklą mieste. Projekto tikslai apima edukacinių renginių organizavimą, Vilniaus ir jo kultūros tyrinėjimą, dokumentinio filmo scenarijaus kūrimą ir renginių organizavimą, siekiant pristatyti projekto rezultatus per skaitmeninę kampaniją. Projektą remia Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė. 

Pokyčio link (2023)

Projekto tikslas – skatinti toleranciją ir lygias galimybes didinant visuomenės informuotumą apie pagrindines politikos kryptis, stiprinant mokytojų gebėjimus per praktinius seminarus, bei vykdant socialinių tinklų kampaniją. Teigiamam požiūriui ugdyti taip pat įtraukiamas dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas”. Projektu siekiama suteikti daugiau galių vietos žydų ir romų bendruomenėms, ypatingą dėmesį skiriant romų moterims ir vaikams. Projekto metu ugdomas žydų ir romų bendruomenių atsparumą ir aktyvumas kovojant su diskriminacija, kartu mokant pedagogus ir socialinius darbuotojus analizuoti teisinę sistemą ir kurti informacinį turinį. Projekto partneriai: Lietuvos žmogaus teisių centras (LŽTC), Lietuvos žydų bendruomenė (LŽB), Romų visuomenės centras (RVC), Panevėžio Romų bendruomenė, Nepatogus kinas (NK). Projektas finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Mano teisės: Kokybiško žmogaus teisių diskurso stiprinimas Lietuvoje (2022-2023)

Lietuvos žmogaus teisių centras kartu su partneriais įgyvendina projektą “Mano teisės: Kokybiško žmogaus teisių diskurso stiprinimas Lietuvoje”

Projekto tikslas: Stiprinti kokybišką žmogaus teisių diskursą Lietuvoje įgalinant skirtingų žmogaus teisių sričių NVO komunikuoti apie jų atstovaujamų visuomenės grupių problematiką bei plečiant didžiausią žmogaus teisių portalą manoteises.lt 

Projekto uždaviniai:

  1. Suburti skirtingų žmogaus teisių sričių ekspertų tinklą, stiprinti ekspertų žmogaus teisių problematikos kompetencijas ir organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą;
  2. Vykdyti proaktyvią žmogaus teisių temų komunikaciją, didinti ekspertų žinomumą viešojoje erdvėje bei plėsti didžiausio žmogaus teisių portalo manoteises.lt turinį;
  3. Didinti portalo manoteises.lt finansinį nepriklausomumą ir tvarumą. 

Pagrindinės veiklos:

  1. Žmogaus teisių NVO ekspertų tinklaveikos sesijos
  2. Žmogaus teisių ekspertų kompetencijų kėlimas
  3. Straipsnių rengimas ir publikavimas
  4. Straipsnių sklaida ir ekspertų žinomumo didinimas
  5. Portalo manoteises.lt alternatyvių finansinių galimybių studija
  6. Finansinio įrankio įdiegimas.

Projekto partneriai: VšĮ Psichikos sveikatos perspektyvos, asociacija Lietuvos negalios organizacijų forumas, asociacija LSS Vilniaus m. filialas “Padėk pritapti”, asociacija Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, VšĮ Diversity Development Group, asociacija Lenkų diskusijų klubas. 

Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis dalis. 

Amaro šukaripen - mūsų grožis (2022)

Projekto idėja kilo svečiuojantis partnerių organizacijoje Trajosko Drom Švedijoje, kur vietinės romės aktyviai dalyvauja visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime. Projekto metu bus organizuojamos kūrybinės dirbtuvės, kurių metu bus diskutuojama apie romų istoriją ir moters vaidmenį joje, šiuolaikinę romių merginų situaciją, tradicijų ir šiuolaikinio gyvenimo suderinamumą. Bus kuriamos tradicinės romių suknelės su šiuolaikiniais elementais, projekto pabaigoje planuojamas madų šou su garso ir vaizdo elementais MO muziejuje. Renginys planuojamas kaip Andrew Mikšio parodos BAXT uždarymo renginys. Projektą finansuoja Tautinių mažumų departamentas prie LR Vyriausybės.

„Galiu – romų bendruomenės įgalinimas, skatinant socialinę integraciją“ (2020-2022)

Pagrindinis projekto tikslas – įgalinti romų bendruomenę, skatinant socialinę integraciją. Šiuo projektu siekiama ne tik suteikti romams galimybę aktyviau įsitraukti į vietos bendruomenės veiklas, bet ir skatinti dialogą tarp romų ir ne romų, taip mažinant neigiamas visuomenės nuostatas. Projekto metu koordinuosime savanorystės veiklas ir mentorystę. Projektą iš dalies finansuoja Aktyvių piliečių fondas. 

lietuvos romų sakytinės istorijos archyvas (2021)

Projekto metu mūsų komanda kartu su tarptautiniais mokslininkais, romų kalbos ir istorijos ekspertais rinko etnografinę medžiagą apie Lietuvos romų bendruomenę, prisiminimus apie karą, klajoklių gyvenimo patirtis, gyvenimą sovietmečiu, tradicinius patiekalus. Visos istorijos buvo renkamos romų kalba, vėliau verčiamos į lietuvių kalbą. Projekto metu taip pat surinkta unikali vaizdo medžiaga iš Nacionalinio M. K. Čiurliono muziejaus, Šiaulių „Aušros” muziejaus, Lietuvos ypatingojo archyvo, Vrublevskių bibliotekos. Projeką iš dalies finansavo Tautinių mažumų departamentas prie LR Vyriausybės, Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus m. savivaldybė.

Mes - galinčios ir įgalintos (2021 - iki dabar)

Pagrindinis šio tęstinio projekto tikslas – įgalinti romes merginas ir moteris aktyviau dalyvauti visuomeniniame gyvenime, darbo rinkoje, planuoti profesiją, kelti kompetencijas ir raštingumą. Projekto metu organizuojami reguliarūs socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo užsiėmimai, kassavaitiniai lietuvių kalbos kursai, kompiuterinio raštingumo pamokos, profesinio orientavimo, karjeros planavimo užsiėmimai. Projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė.

„ROM HOP” (2020)

Projekto metu buvo siekiama atskleisti vaikų ir jaunimo kūrybinį potencialą per šiuolaikinį šokį ir muziką, skatinant domėjimąsi savo tapatybe ir aktyvų dalyvavimą kultūroje. Vaikai dalyvavo repo dirbtuvėse ir gatvės šokių užsiėmimuose. Projektą iš dalies finansavo Vilniaus miesto savivaldybė, Tautinių mažumų departamentas.

„Mes – bendruomenės superherojės” (2019-iki dabar)

Tęstinis projektas, skirtas jaunų romų ir kitų socialiai pažeidžiamų jaunuolių užimtumui ir įgalinimui Vilniaus mieste, ypač Naujininkų ir Naujamiesčio mikrorajonuose. Projekto metu buvo vykdomi įvairūs edukaciniai, profesiniai, kūrybiniai, meniniai užsiėmimai, siekiant integruoti romus ir kitus socialinę atskirtį patiriančius jaunuolius į visuomeninį gyvenimą. Projektą iš dalies finansavo Vilniaus miesto savivaldybė.

Foto Nr 23

„Nupiešk man kelią. Iliustruota Lietuvos romų istorija” (2019)

Kartu su iliustratore Akvile Misevičiūte sukūrėme pirmąjį Lietuvoje komiksą apie romų bendruomenę. Jame pasakojama Lietuvos romų istorija, skatinama tolerancija skirtingoms kultūroms ir papročiams. Komiksas buvo įvertintas Nacionaliniu lygybės ir įvairovės apdovanojimu Tautų dialogo srityje (2020 metais). Projektą iš dalies finansavo LR Vyriausybė, Tautinių mažumų departamentas.

„100 Nepriklausomybės metų per mano objektyvą“ (2017)

Meninis fotografijos projektas, kurio metu buvo svarstoma, ką reiškia būti tautine mažuma Lietuvoje, kaip lietuviškumą ir pilietiškumą supranta vaikai. Projektas buvo skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Vaikai vienkartiniais juostiniais fotoaparatais kūrybiškai ir savitai įamžino šimtmetį, artimą aplinką bei tarpusavio santykius. Projekte dalyvavo 30 vaikų, kurie svarbias akimirkas užfiksavo daugiau nei 600 nuotraukų. Veiklą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba.