Darbas su vaikais

2009 metais, siekdami užtikrinti itin didelę socialinę atskirtį patiriančių vaikų integraciją į visuomenę (ypač Kirtimų gyvenvietėje gyvenusių, iš švietimo sistemos iškritusių romų), įsteigėme popamokinį multikultūrinį dienos centrą „Padėk pritapti“. Centras nuolat auga – plečiasi veiklų įvairovė, didėja vaikų skaičius ir visuomenės palaikymas.

Dienos centro tikslas – suteikti romų ir kitų tautybių vaikams galimybę tobulėti, bendrauti ir bendradarbiauti per neformalaus ugdymo užsiėmimus. „Padėk pritapti“ veiklos orientuotos į: