Tarptautiniai

„TRUST“ (2020-2022)

Tarptautinis Šiaurės ir Baltijos šalių projektas, kurio metu siekiame sukurti inovatyvią metodiką, orientuotą į suaugusiųjų romų ir kitų visuomenės narių savanorystę, siekiant tarpusavio pasitikėjimo ir socialinės integracijos. Svarbus projekto elementas – gerosios Šiaurės šalių praktikos dalijimasis romų integracijos srityje. Projekto partneriai: Romų visuomenės centras (LT), Edukacinių iniciatyvų centras (LV), Trajosko Drom (SE). Projektą iš dalies finansuoja Nordplus Adult, Šiaurės ministrų taryba. Daugiau apie projektą:
www.trust-nordplus.com

Darbo vadovas TRUST, sukurtas projekto metu: TRUST handbook

„Take a chance – build the trust“ (2019-2022)

Tarptautinės savanorystės projektas, kurio dėka sukuriame galimybę jauniems žmonėms iš visos Europos įsitraukti į vietos bendruomenės veiklas, prisidėti prie vaikų ir jaunimo iš pažeidžiamų šeimų įgalinimo, pažinti Europos kultūrų įvairovę. Visiems tarptautiniams savanoriams skiriame mentorių ir tutorių, padedame mokytis lietuvių kalbos ir sėkmingai integruotis į vietos bendruomenę. Projektą finansuoja Europos solidarumo korpusas.

„EmpoweROMent“ (2021)

Tarptautiniai jaunimo darbuotojų mokymai, kurių tikslas – pasidalinti darbo su romų jaunuoliais patirtimi, stiprinti darbuotojų kompetencijas, supažindinti su inovatyviais neformaliojo ugdymo metodais, sukurti tarptautinį nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su pažeidžiamomis grupėmis, tinklą. Mokymus planuojame organizuoti 2021 metų rudenį. Projektas finansuojamas Erasmus+ programos.

the:place

Dalyvaujame tarptautinėje programoje, kurios tikslas yra skatinti ES ir Turkijos NVO bendradarbiavimą, kurti tarptautinį organizacijų tinklą ir megzti tvarius santykius tarp pilietinės visuomenės organizacijų ir vietos valdžios institucijų. Projekto metu kartu turkų organizacija Izmir Center for the Right to the City skatinsime jaunimą aktyviau įsitraukti į miesto pažinimą, viešų laisvai prieinamų erdvių kūrimą, įgauti pasitikėjimo savimi, kaip tinkamai atstovauti jaunimo reikalus savivaldybės institucijose. Dalinsimės gerąja patirtimi romų integracijos srityje, pažinsime Turkijos romų istoriją ir dabartinę situaciją.