ORGANIZACIJA

Esame nevyriausybinė, pelno nesiekianti, demokratijos, teisingumo, solidarumo, lygybės, pilietiškumo ir savanorystės principais besivadovaujanti organizacija. Mūsų tikslas – socialinės atskirties mažinimas, pažeidžiamų grupių integracija, tolerancijos skatinimas per švietimą, edukaciją, neformalųjį ir įtraukųjį ugdymą.

„Padėk pritapti“ nuo 2009 metų veikia kaip multikultūrinis vaikų ir jaunimo dienos centras, kuriame kasdien susitinka romų, lietuvių, rusų, lenkų ir kitų tautybių vaikai. Nuo 2019 metų veikiame kaip Atvira jaunimo erdvė, kurioje skatiname turiningą jaunuolių užimtumą. Visos „Padėk pritapti“ veiklos orientuotos į edukaciją, socialinių įgūdžių lavinimą, bendruomeniškumą, pagarbą kiekvienam lankytojui, pasitikėjimo kūrimą, darbą su šeimomis, stereotipų griovimą, visuomenės švietimą.

Užsiimame advokacija – nuolat bendradarbiaujame su valstybinėmis institucijomis, atstovaujame romų ir kitų, socialinę atskirtį patiriančių, šeimų teises, šviečiame visuomenę griaudami stereotipus, kviečiame reflektuoti, permąstyti, domėtis ir savanoriauti.