ADVOKACIJA

Advokacija yra svarbus mūsų organizacijos veiklos komponentas, apimantis žiniasklaidos stebėseną, visuomenės informavimą, švietimą apie romų bendruomenę ir žmogaus teises, romų bendruomenės interesų atstovavimą valdžios institucijose, pagalbą skirtingoms socialinę atskirtį patiriančioms grupėms, su kuriomis dirbame.

Palaikome tarptautinę bendruomenės įgalinimo idėją: „Nieko apie romus be romų“, todėl stengiamės įtraukti ir pačius romų bendruomenės atstovus į skirtingo pobūdžio veiklas, siekdami, kad jų balsas būtų išgirstas. Kiekvienais metais kartu su bendruomene minime Tarptautinę romų kultūros dieną (balandžio 8), Romų genocido atminimo dieną (rugpjūčio 2), Tarptautinę romų kalbos dieną (lapkričio 5), organizuojame edukacinius užsiėmimus ir viešas diskusijas.

Dalyvaujame viešosios politikos kūrime, ypač švietimo ir romų integracijos srityje. Esame Vilniaus romų integracijos į visuomenę 2020-2023 metų programos darbo grupės ir Stebėsenos komiteto nariai. Bendradarbiaujame su skirtingomis valdžios institucijomis – Tautinių mažumų departamentu prie LR Vyriausybės, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Vilniaus miesto savivaldybe ir kitomis, su kuriomis dalijamės savo profesine patirtimi socialinės integracijos ir neformalaus švietimo klausimais.

Kiekvienais metais organizuojame edukacinius užsiėmimus Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto, Mykolo Riomerio universiteto studentams, skatiname jaunų žmonių pilietiškumą per savanorystę. Rengiame mokymus nevyriausybinių organizacijų atstovams apie darbą su romais ir kitomis pažeidžiamomis visuomenės grupėmis.

Mums svarbi kompleksinė pagalba šeimoms, todėl atstovaujame ne tik vaikams, bet suaugusiųjų poreikiams. Tarpininkaujame būsto, įsidarbinimo, socialinės apsaugos klausimais. Bendradarbiaudami su „Maisto banku“, fondu „Ne apie mane“ užtikriname reguliarią paramą šeimoms maisto produktais ir kitais būtiniausiais daiktais.